Ontruimings-, aanvals- en veiligheidsplattegronden, voorbeeld tekeningen in jpg formaat     
technisch tekenbureau / tekenburo
Ontruimingsplattgrond / vluchtplan
(klik voor volledige tekening)  
Download volledige tekening:
in pdf formaat: OP_00-R0L-01.pdf
in dwf formaat: OP_00-R0L-01.dwf
Ontruimingsplattegrond 2/ vluchtplan
(klik voor volledige tekening) 
Download volledige tekening:
in pdf formaat: OP_00-R1L-01.pdf
in dwf formaat: OP_00-R1L-01.dwf
Aanvalsplattegrond (klik voor volledige tekening)
Download volledige tekening:
in pdf formaat: AVPG.pdf
in dwf formaat: AVPG.dwf
Aanvalsplattegrond buiten (klik voor volledige tekening) 
Download volledige tekening:
in pdf formaat: AVPB.pdf
in dwf formaat: AVPB.dwf
Veiligheidsplattegrond (klik voor volledige tekening) 
Download volledige tekening:
in pdf formaat: VPG.pdf
in dwf formaat: VPG.dwf
Veiligheidsplattegrond buiten (klik voor volledige tekening)
Download volledige tekening:
in pdf formaat: VPB.pdf
in dwf formaat: VPB.dwf
Penningkruid 45, 8265 EE Kampen
P2M elektrotechnisch teken/ advies bureau
Voor meer informatie over de verschillende soorten tekeningen en over de norm NEN 1414 waarin omschreven wordt waaraan de tekeningen moeten voldoen, verwijzen wij u naar de pagina "Ontruiming"
op onze site.

Wij kunnen u adviseren inzake de opbouw en realisatie van het tekeningenpakket, maar ook tekenen volgens uw huisstijl.