Waterleiding, NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties"
(AVWI-2002):

De NEN 1006 wordt aangewezen in Waterleidingbesluit en Bouwbesluit, hierin worden de eisen gesteld waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

De technische eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen zijn vermeld in de NEN 1006 en de Werkbladen. In de norm worden de eisen algemeen omschreven. In de werkbladen wordt een nadere uitwerking gegeven van hetgeen in de norm in algemene zin wordt gesteld.

In de werkbladen staat omschreven hoe een installatie aangelegd moet worden, van welke beveiligingen deze voorzien moet worden en welke beheersmaatregelen of specifiek onderhoud gepleegd moet worden.
Hiermee moet voorkomen worden dat het distributienet verontreinigd kan raken en de gezondheid van de gebruikers in gevaar kan komen.

Werkblad 1.4G "Controle en onderhoud van de bestaande leidingwaterinstallaties".
Artikel 15 geeft aan dat up to date bijgehouden tekeningen bij het beheer van een leidingwaterinstallatie een belangrijke rol spelen. Een duidelijke tekening geeft een goed overzicht van de gehele leidingwaterinstallatie. Hierin worden de leidingen met hun diameters, tappunten en verschillende toestelbeveiligingen weergegeven zoals bijvoorbeeld de atmosferische onderbrekingen, controleerbare onderbrekingen, niet controleerbare onderbrekingen, beluchters, keerkleppen en de onderbreking aan het tappunt.

Zie voorbeeld tekening waarin een aantal van deze beveiligingen verwerkt zijn.
In deze combi-tekening zijn verschillende weergaven te zien; plattegrond, isometrische en schematische weergave.

                          Kiwa Nederland, Kwaliteitszorgbedrijf
                          Uneto-Vni, Ondernemersorganisatie voor de installateur en de detailhandel
                          Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
technisch tekenbureau / tekenburo
Penningkruid 45, 8265 EE Kampen
P2M elektrotechnisch teken/ advies bureau