Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten

Veiligheidsplattegronden
Plattegrond is een overzichtstekening welke van belang is voor hulpverlenende instanties en preventieve doeleinden. Op deze plattegrond kunnen de volgende zaken worden aangegeven: brandblusmiddelen (voorzien van type aanduiding), rookmelders, gevaren, verboden, brandweeringangen e.d.

Ontruimingsplattegronden
Plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of een gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes, verzamelplaatsen en (nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven.
U moet in een calamiteit direct kunnen zien waar u bent, wat uw vluchtmogelijkheden zijn en waar de dichtstbijzijnde brandbestrijdingsmiddelen zijn.

Bereikbaarheidskaart
Plattegrond voor de brandweer van het gebouw en het buitenterrein waarop alle relevante (brand)preventie en repressieve voorzieningen en alle relevante risico’s, zoals de aanwezige gevaarlijke stoffen, met betrekking tot de eerste bestrijding van een ongeval of calamiteit, zijn weergegeven.

P2M helpt u graag verder met de bovengenoemde tekeningen.

 
 

P2M kan bovengenoemde tekeningen voor u verzorgen op basis van aangeleverde informatie m.b.v. Microsoft office en AutoCAD.

Wilt u meer informatie over genoemde werkzaamheden, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Klaas Pruim

06 22 51 85 41
k.pruim@p2m-online.nl