Elektrotechnische tekeningen

Gebouw gebonden installatietekeningen
Opstellingstekening die de plaats van onderdelen, die worden aangeduid met symbolen, van een installatie weergeeft. 2D weergave van technische installaties.

Gebouw gebonden installatieschema
Schema, waarin een enkellijnige voorstelling wordt gebruikt, welke een overzicht geeft van de installatie of een deel ervan.

Besturingstekeningen procesinstallatie
Tekeningpakket welke in detail de werking van een installatie beschrijft met behulp van symbolen. Bestaande uit hoofstroom / voeding / stuurstroom / PLC kaarten / klemmenstroken / paneelindeling.

P2M kan de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 
 

Opstellen handboek met hierin o.a.:

  • symbolen bibliotheek;
  • teken procedures;
  • opname en vertalen naar tekening of schema;

Revisie werkzaamheden.

 

P2M kan bovengenoemde  werkzaamheden voor u verzorgen met de volgende software pakketten: Microsoft office, AutoCAD en Eplan.

Wilt u meer informatie over genoemde werkzaamheden, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Klaas Pruim
06 22 51 85 41
k.pruim@p2m-online.nl